โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดย่านยาว ถึงหน้าตลาดสด(ต่อถนนเดิม)หมู่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดย่านยาว ถึงหน้าตลาดสด(ต่อถนนเดิม)หมู่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ แผ่นที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดย่านยาว ถึงหน้าตลาดสด(ต่อถนนเดิม)หมู่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ แผ่นที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดย่านยาว ถึงหน้าตลาดสด(ต่อถนนเดิม)หมู่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ แผ่นที่ 3

 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางรินส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก นานางลำใย วงศ์ไข่ ถึง นานายบ่วน จำรัสคำ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

นานางลำใย  วงศ์ไข่ ถึง นานายบ่วน  จำรัสคำ  หมู่ที่ 6     ตำบลน้ำรัด   อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  3. ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น
  4. ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด. 1 และ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 10 ต.ค.61
  5. ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด จากบ้านนางทองสวย เอกตะ ถึง เหมืองคาย ม.2 และ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหมู่ 3 จากบ้านนางน้อย เวชขลัง ถึงร่องบง12มี.ค.61
  6. ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดจากบ้านนางทองสวย เอกตะถึง เหมืองคาย ม.2 ต.นำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ และ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหมู่ 3 จากบ้านนางน้อย เวชขลัง ถึงร่องบง ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข
  7. ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสวนพ่อบ่วน จำรัสคำ ถึงลำน้ำยม หมู่ 2 15 ก.พ.2561.
  8. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14 ก.พ.61
  9. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณหัวสะพานข้ามน้ำยม ถึงดงเจ้าบ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2561
  10. ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561