ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้า อบต.น้ำรัดถึงหน้า รพ.หนองม่วงไข่ หมู่ที่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ด้ว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้า อบต.น้ำรัดถึงหน้า รพ.หนองม่วงไข่ หมู่ที่ 4 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ด้ว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)