ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางรินส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก นานางลำใย วงศ์ไข่ ถึง นานายบ่วน จำรัสคำ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

นานางลำใย  วงศ์ไข่ ถึง นานายบ่วน  จำรัสคำ  หมู่ที่ 6     ตำบลน้ำรัด   อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง