ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด จากบ้านนางทองสวย เอกตะ ถึง เหมืองคาย ม.2 และ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหมู่ 3 จากบ้านนางน้อย เวชขลัง ถึงร่องบง12มี.ค.61

 

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด จากบ้านนางทองสวย เอกตะ ถึง เหมืองคาย ม.2และ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหมู่ 3 จากบ้านนางน้อย เวชขลัง ถึงร่องบง