ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง  y01
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณหัวสะพานข้ามแม่น้ำยม ถึง ดงเจ้าบ้าน หมู่ 1 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่  y02
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหัวสะพานข้ามแม่น้ำยม ถึง ดงเจ้าบ้าน หมู่ 1 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่  y03
รายงานการประเมินราคาค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณหัวสะพานข้ามแม่น้ำยม ถึง ดงเจ้าบ้าน หมู่ 1 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่  y04
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าป้อมยาม ถึง สวนนายจรัส เวียงเก้า หมู่ที่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ y05
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าป้อมยาม ถึง สวนนายจรัส เวียงเก้า หมู่ที่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ y06
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าป้อมยาม ถึง สวนนายจรัส เวียงเก้า หมู่ที่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ y07