โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดย่านยาว ถึงหน้าตลาดสด(ต่อถนนเดิม)หมู่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดย่านยาว ถึงหน้าตลาดสด(ต่อถนนเดิม)หมู่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ แผ่นที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดย่านยาว ถึงหน้าตลาดสด(ต่อถนนเดิม)หมู่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ แผ่นที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดย่านยาว ถึงหน้าตลาดสด(ต่อถนนเดิม)หมู่ 3 ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ แผ่นที่ 3

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ (ต่อเส้นเดิม) ม.6 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางรินส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก นานางลำใย วงศ์ไข่ ถึง นานายบ่วน จำรัสคำ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานางแสงหล้า ยานสกุล ถึงนานายอุไร เวชขลัง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนานายหลู่ ถึงนานายประยงค์ ศรีวุฒิ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนและรางระบายน้ำ หลังวัดย่านยาว ถึงหน้าตลาดสด หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6. ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นานายประหยัด ถึง นานายสวาท ศรีวิลัย หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
  8. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  9. ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็น
  10. ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด. 1 และ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 10 ต.ค.61