เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14 ก.พ.61
  2. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณหัวสะพานข้ามน้ำยม ถึงดงเจ้าบ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2561
  3. ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
  4. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางนิยม ใจดี หมู่ที่ 4
  5. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  6. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  7. แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด แบบ ผด.1,แบบ ผด.2