ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางรินส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก นานางลำใย วงศ์ไข่ ถึง นานายบ่วน จำรัสคำ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

นานางลำใย  วงศ์ไข่ ถึง นานายบ่วน  จำรัสคำ  หมู่ที่ 6     ตำบลน้ำรัด   อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด จากบ้านนางทองสวย เอกตะ ถึง เหมืองคาย ม.2 และ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหมู่ 3 จากบ้านนางน้อย เวชขลัง ถึงร่องบง12มี.ค.61
  2. ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิดจากบ้านนางทองสวย เอกตะถึง เหมืองคาย ม.2 ต.นำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ และ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักหมู่ 3 จากบ้านนางน้อย เวชขลัง ถึงร่องบง ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข
  3. ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสวนพ่อบ่วน จำรัสคำ ถึงลำน้ำยม หมู่ 2 15 ก.พ.2561.
  4. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 14 ก.พ.61
  5. ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณหัวสะพานข้ามน้ำยม ถึงดงเจ้าบ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปี 2561
  6. ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561
  7. ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางนิยม ใจดี หมู่ที่ 4
  8. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  9. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  10. แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด แบบ ผด.1,แบบ ผด.2