ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.60)

 

ประกาศ เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 4(ก.ค.-ก.ย.60)