ติดต่อ อบต.

 

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด

หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  54170 

เบอร์โทรติดต่อ 054-647-412

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.