ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไป ประจำปี งบประมาณ 2561

 

ดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นคนงานจ้างเหมาบริการทั่วไป ประจำปี งบประมาณ 2561 

หน้า 1

หน้า 2

หน้า 3

หน้า 4-5