กิจกรรมโครงการ 100 ปีธงชาติไทย

 

เคารพธงชาติสัปดาห์แรกของเดือนครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย วันที่ 7 สิงหาคม 2560เวลา 08.00 น. ผู้บริหารและ พนง.อบต.น้ำรัด ร่วมทำกิจกรรมร้องเพลงเคารพธงชาติ ณ สำนักงาน อบต.น้ำรัด เนื่องในกิจกรรมโครงการ 100 ปีธงชาติไทย