ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

 วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นำโดยท่านปลัดอาวุโสกล้าณรงค์ พงศ์์สิทธิคุุณ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) ออกบริการพบปะพี่น้องตำบลน้ำรัดที่วัดย่านยาว