ประเมินอำเภอสะอาด

 

 

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก "อำเภอสะอาด" ในระดับจังหวัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่