ตรวจรับรถน้ำ

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจรับรถน้ำ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โรงเรียนผู้สูงอายุศรีสุนทร วัดรัตนสุนทร ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
  2. ประชุมคณะกรรมการและผู้ปกครองเด็กศพด.ย่านยาวเพื่อหารือการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากเด็กมีจำนวน 10 คน จำนวนครู2คน อัตราที่กำหนกครู 1ต่อเด็ก10คน
  3. โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชน ร่วมต้านภัยยาเสพติดในชุมชนตำบลน้ำรัด ประจำปี ๒๕๕๘
  4. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์หนองเฒ่า
  5. ประกาศสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและขนขยะไปทิ้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  6. นายกจำนง วังแก้ว รับรางวัลภาคืเครือข่ายดีเด่น ประเภทปราชญ์ชาวบ้าน
  7. รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก "เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย"
  8. ประชุมยุติธรรมและอบรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
  9. กิจกรรม bike for mom
  10. กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558 เช้าร่วมพิธีอำเภอ สายปลูกหญ้าแฝกหนองเฒ่า เย็นร่วมพิธีวางพานพุ่มอำเภอ