จับสลากผู้สมัครส.อบต.

 

 

 9ก.ย.2556 จับสลากผู้สมัครส.อบต.วันแรกทั้ง 6 หมู่บ้าน/ขอบคุณจนท.ทุกคน