รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

  • พิมพ์

 

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

 

 วันที่ 9 เมษายน 2556 อบต.น้ำรัดและปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงไข่ร่วมกันรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

ณ วัดรัตนสุนทร และวัดย่านยาว