ระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรัด(สปสช.)

 

อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการ และ อนุกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรัด(สปสช.) วันที่ 10 -11 กันยายน 2555 ดูงานที่ เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน

อ่านเพิ่มเติม: ระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.น้ำรัด(สปสช.)

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์งดการเผาตอซัง

โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์งดการเผาตอซัง  

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์งดการเผาตอซัง

อบรมทบทวน อปพร.7กย2555

อบรมทบทวน อปพร.7กย2555

อ่านเพิ่มเติม: อบรมทบทวน อปพร.7กย2555

อบต.น้ำรัดสนับสนุนการจัดกีฬาอสม14 กพ2555

อบต.น้ำรัดสนับสนุนการจัดกีฬาอสม14 กพ2555

อ่านเพิ่มเติม: อบต.น้ำรัดสนับสนุนการจัดกีฬาอสม14 กพ2555

รวมภาพการประชุมสภาสมัน 2552-2556

รวมภาพการประชุมสภาสมัน 2552-2556 15สค55

อ่านเพิ่มเติม: รวมภาพการประชุมสภาสมัน 2552-2556

ประชาคมยกฐานะเป็นเทศบาล งดเหล้างานศพ 22 มิย 55

ประชาคมยกฐานะเป็นเทศบาล งดเหล้างานศพ 22 มิย 55

อ่านเพิ่มเติม: ประชาคมยกฐานะเป็นเทศบาล งดเหล้างานศพ 22 มิย 55

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 8 ส.ค 2555

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 8 ส.ค 2555

อ่านเพิ่มเติม: ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 8 ส.ค 2555

ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลน้ำรัด

 

ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลน้ำรัด

เป็นประจำเพื่อแจ้งข้อราชการ และหารือการปฎิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบลน้ำรัด