ฟุตบอลต้านยาเสพติดน้ำรัด-ย่านยาว

ฟุตบอลต้านยาเสพติดน้ำรัด-ย่านยาวสนับสนุนโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อบต.น้ำรัดกลุ่มองค์กรต่างๆประชาชนตำบลน้ำรัด

อ่านเพิ่มเติม: ฟุตบอลต้านยาเสพติดน้ำรัด-ย่านยาว

ลอยกระทง 2557

ศพด.ย่านยาวพาเด็ก ๆ ทำกระทงเพื่อสำนึกถึงคุณของพระแม่คงคาและธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม: ลอยกระทง 2557

กิจกรรมวันพ่อ ทำบุญตักบาตรวัดรัตนสุนทรมอบวุฒิบัตรของที่ระลึกพ่อดีเด่นประจำปี2557

กิจกรรมวันพ่อ ทำบุญตักบาตรวัดรัตนสุนทรมอบวุฒิบัตรของที่ระลึกพ่อดีเด่นประจำปี2557 และร่วมกิจกรรมอำเภอ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันพ่อ ทำบุญตักบาตรวัดรัตนสุนทรมอบวุฒิบัตรของที่ระลึกพ่อดีเด่นประจำปี2557

ประชามติเรืองชื่อรถน้ำเอนกประสงค์กับรถขยะ

ประชามติเรืองชื่อรถน้ำเอนกประสงค์กับรถขยะ

อ่านเพิ่มเติม: ประชามติเรืองชื่อรถน้ำเอนกประสงค์กับรถขยะ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557

ประเมินระบบหลักประกันสุขภาพอบต.น้ำรัด

ประเมินระบบหลักประกันสุขภาพอบต.น้ำรัด

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินระบบหลักประกันสุขภาพอบต.น้ำรัด

รับนโยบายผู้ว่าฯศักดิ์สมบุญโต อปท.หนองม่วงไข่มอบของที่ระลึก

รับนโยบายผู้ว่าฯศักดิ์สมบุญโต อปท.หนองม่วงไข่มอบของที่ระลึก

อ่านเพิ่มเติม: รับนโยบายผู้ว่าฯศักดิ์สมบุญโต อปท.หนองม่วงไข่มอบของที่ระลึก

ตรวจสอบขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ตรวจสอบขึ้นทะเบียนเกษตรกรและขึ้นนทะเบียนใหม่ตกหล่น

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจสอบขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ประชุมประจำเดือนร่วมกับหมู่1-2-4-6 วัดน้ำรัด(รัตนสุนทร)

ประชุมประจำเดือนร่วมกับหมู่1-2-4-6 วัดน้ำรัด(รัตนสุนทร)ขอบคุณกำนันอุดม ใจดี ผญ.สมบัติ เสาร์แดน\ผญเอนก ใจยวน/ผญประจวบ พันธุ์เวช

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมประจำเดือนร่วมกับหมู่1-2-4-6 วัดน้ำรัด(รัตนสุนทร)

ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำปี

ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำปี นายกขอความเห็นผู้สูงอายุเห็นด้วยกับการจัดซื้อรถน้ำเอนกประสงค์

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำปี